Bibliotek

En tanke till mina underbara kollegor på Kirsebergsbiblioteket som inte kunde vara här.
Saknar er
\o

If Librarians Were Honest

“… a book indeed sometimes debauched me from my work….”
– Benjamin Franklin
 
If librarians were honest,
they wouldn’t smile, or act
welcoming. They would say,
You need to be careful. Here
be monsters. They would say,
These rooms house heathens
and heretics, murderers and
maniacs, the deluded, desperate,
and dissolute. They would say,
These books contain knowledge
of death, desire, and decay,
betrayal, blood, and more blood;
each is a Pandora’s box, so why
would you want to open one.
They would post danger
signs warning that contact
might result in mood swings,
severe changes in vision,
and mind-altering effects.

If librarians were honest
they would admit the stacks
can be more seductive and
shocking than porn. After all,
once you’ve seen a few
breasts, vaginas, and penises,
more is simply more,
a comforting banality,
but the shelves of a library
contain sensational novelties,
a scandalous, permissive mingling
of Malcolm X, Marx, Melville,
Merwin, Millay, Milton, Morrison,
and anyone can check them out,
taking them home or to some corner
where they can be debauched
and impregnated with ideas.

If librarians were honest,
they would say, No one
spends time here without being
changed. Maybe you should
go home. While you still can.

Joe Mills

Att jobba på bibliotek ...

är det bästa som finns. Men det är ett hårt och tungt jobb och är inte för alla.
 
Varje dag före gryningen kommer vi till jobbet för att sätta upp böckerna på hyllorna. Trasiga eller slitna böcker lägger vi undan för att ta omhand. Alla datorer ska installeras och startas. Hyllorna ska ställas på rätt plats. Det måste vara fint innan dörrarna öppnas!

Sen kommer låntagare och besökare.
Det ska ha hjälp att hitta rätt bok och att ändra radavståndet i word-dokument, lägga papper på rätt plats i kopiatorn och, så klart, boktips. Hela tiden ska böckerna ställas tillbaka på rätt plats i hyllorna och fångas in innan de smiter.
Sen kommer sista kvarten när de mest tidskrävande låntagarna kommer in. Prick på stängningsdags kommer de till lånedisken och försöker minnas vad de ville ha hjälp med. Är det kö, och det är alltid kö vid stängning, så börjar de spankulera och titta på hyllor de aldrig annars tittar på. 
När så äntligen biblioteket är stängt och tyst börjar det verkliga arbetet. Alla publika datorers hårddiskar ska raderas. Alla böcker ska plockas ner från hyllorna och läggas undan. Trasiga och slitna böcker lägger vi undan för vård tillsammans med morgonens slitna böcker som vi inte hunnit ta hand om (men det är det vi har helgen till). 
Alla kuddar på barnavdelningen ska samlas ihop och tömmas på kiss och tvättas. Tidningar och tidskrifter ska samlas in och strykas. 
 
Strax innan midnatt är det dags att ta hand om nyinkomna böcker som ska utrustas och läggas in i kartoteket. Det är ett underbart jobb men det är hårt och alla klarar inte av det.
Jag skulle aldrig vilja jobba med något annat. 
 

*Efter tre dagar med sex timmar i lånedisken om dagen kan min upplevelse skilja sig marginellt från den mundäna (sk objektiva) verkligheten ;)

RSS 2.0